7. Yargı Paketinde Neler Var?

04.01.2023
649
A+
A-

Önümüzdeki günlerde kanunlaşması beklenen 7. Yargı paketinin en önemli düzenlemelerinden biri İcra ve İflas Kanununda konutta haciz işlemi ile ilgili yapılacak değişiklikler olacak.

Önümüzdeki günlerde kanunlaşması beklenen 7. Yargı paketinin en önemli düzenlemelerinden biri İcra ve İflas Kanununda konutta haciz işlemi ile ilgili yapılacak değişiklikler olacak. Kanun değişikliği gerçekleştiğinde konutlarda hâkim kararı olmaksızın haciz işlemi yapılamayacak. Daha önce alacaklı taraf talep ettiğinde icra müdürünün kararıyla konutlarda da haciz yapılabiliyorken, yeni düzenleme kanunlaştığında icra müdürünün verdiği haciz kararı ancak “hâkim onayından geçtikten sonra” uygulanabilecek.

Yine, ibadete veya kişisel kullanıma özgü eşyalarla ailenin ortak kullanımına ait olan eşyalar da haczedilemeyecek. Buna göre evde ailenin ortak kullanımındaki buzdolabı, çamaşır makinesi, televizyon ve yatak ile baza gibi eşyalar haczedilemeyecek.

İcra takibine konu alacağa yetecek miktarı aşacak şekilde (taşkın) haciz yapılması açıkça yasaklanıyor. Örnek olarak borç 50 Bin TL ise 50 Bin TL’lik eşya üzerinde haciz yapılabilecek.

İcra ve İflas Kanunu değiştiğinde:

-Kira alacaklarına dair uyuşmazlıklar

-Ortaklığın giderilmesi davaları

-Kat Mülkiyeti Kanunundan doğan uyuşmazlıklar ve

-Menfi tespit davaları zorunlu arabuluculuk kapsamına alınacak.

-Ticari davalar ve iş sözleşmesinden kaynaklanan uyuşmazlıkların, itirazın iptali, menfi tespit ve istirdat davalarının zorunlu arabuluculuk kapsamında olacağı açıkça düzenleniyor

-Göçmen kaçakçılığı suçunun cezaları artacak.

-İcra ve İflas Kanunu, Hukuk Muhakemesi Kanunu, Ceza Muhakemesi Kanunu, Kabahatler Kanunu ve İnfaz Hâkimliği Kanunundaki tüm itiraz, temyiz ve istinaf süreleri 2 hafta olarak düzenleniyor.

-Uyuşturucu ile mücadele kapsamında da aşağıda bir kısmını sayacağımız çok sayıda yeni düzenleme yapılacak.

a) Bağımlılık yapma özelliği fazla olan sentetik uyuşturucu ve uyarıcı maddelere yönelik cezai yaptırımların daha caydırıcı hale getirilmesi amacıyla, sentetik katinon ve türevleri, sentetik opioid ve türevleri ile amfetamin ve türevleri uyuşturucu madde olarak kabul edilerek bunlar da ceza kapsamına alınacak. Böylelikle anılan maddelerin imal ve ticareti suçunun cezasının alt sınırı, 10 yıldan 15 yıl hapse çıkarılacak.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR  1000’inci sayımızla Dalya

b) Uyuşturucu imal ve ticareti ile daha etkin mücadele edilebilmesi için uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti suçu için görevlendirilen gizli soruşturmacının hâkim tarafından kamuya açık yerlerde ve işyerlerinde ses veya görüntü kaydı yapabilmesine imkân sağlanacak.

c) El konulan maddenin uyuşturucu madde olduğuna dair kesin rapor alındıktan sonra soruşturma aşamasında sulh ceza hâkimliğince bu maddenin müsaderesine ve imhasına karar verilmesi zorunlu hale gelecek. Böylelikle soruşturma veya kovuşturmanın kesinleşmesi beklenmeden uyuşturucu maddelerin imhası sağlanmış olacak.

ç) Uyuşturucu veya uyarıcı madde kullananlar ile bu amaçla uyuşturucu madde satın alan, kabul eden veya bulunduranlar hakkında uygulanacak tedavi ve/veya denetimli serbestlik tedbiri sürecinin daha etkin işletilebilmesi öngörülüyor.

-Tedavi ve/veya denetimli serbestlik tedbirlerine ilişkin uzatma süresi, 1 yıldan 2 yıla çıkarılıyor ve şüphelinin daha uzun süre tedavi ve/veya denetim altında tutulması sağlanıyor.

-Ayrıca, erteleme süresi içinde uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanıp kullanmadığını tespit etmek için cumhuriyet savcısının şüpheliyi yılda en az iki defa ilgili kuruma sevk etmesi zorunlu hale getiriliyor.

-Cumhuriyet savcısı tarafından şüpheli hakkında verilen erteleme kararının kolluk birimlerine bildirilmesi sağlanıyor ve bu kararın kolluk birimleri tarafından da bizzat şüpheliye tebliğ edilmesine imkân tanınıyor.

d) Denetimli Serbestlik Hizmetleri Kanununa eklenen 12/A maddesiyle, uyuşturucu veya uyarıcı madde bağımlılarına özgü iyileştirme tedbirleri geliştiriliyor ve yükümlülüklerin takibi bakımından cumhuriyet savcıları ile denetimli serbestlik uygulaması kapsamında görev alan personelin sorumlulukları ayrıntılı bir şekilde düzenleniyor.

e) Uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanmak suçundan hükümlü olanların ceza infaz kurumunda tedavi ve rehabilitasyon programlarına katılması zorunlu hale getiriliyor.

Uyuşturucu bağımlısı suçluların tedavisi için özel cezaevleri kurulacak

-Ayrıca tedavi ve rehabilitasyon programlarının uygulanacağı müstakil ceza infaz kurumlarının açılabilmesine veya mevcut ceza infaz kurumlarının bir bölümünün bu amaç için düzenlenebilmesine imkan tanınacak.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR  Vebal mi? Fil mi?

-Yine, uyuşturucu kullanmak suçundan dolayı mahkum olup da denetimli serbestliğe ayrılan hükümlülere, ilaveten tedavi ve rehabilitasyon programlarına katılma yükümlülüğü getirilecek.

f) Tedavi ve rehabilitasyon merkezlerinin bir an önce hayata geçirilmesi ve yürütülecek hizmetlerin aksamaması için ilgili bakanlıkların bütçesine ödenek konulması ve bu hususta personel görevlendirilmesi yönünde düzenleme yapılacak.

YORUMLAR

Bir Cevap Yazın

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu yukarıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.