İLAN KIRŞEHİR İL ÖZEL İDARESİ

Taşınmaz Satışı

03.04.2019
451
A+
A-

İLAN

KIRŞEHİR İL ÖZEL İDARESİ

İL ENCÜMENİ BAŞKANLIĞINDAN

            Aşağıda İlçe ve Köyü yazılı bulunan Mülkiyeti İdaremize ait olan taşınmaz 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45.nci maddesine göre Açık Teklif (arttırma) Usulüyle 18/04/2019 Perşembe günü saat: 09.45’de İl Özel İdaresi Encümen Toplantı salonunda kiralama işlemi yapılacaktır.

1- Kiralama yapılacak taşınmazın İlçesi, Köyü, Parsel numarası, Yüzölçümü, Muhammen bedeli ve Geçici Teminat ile ihale saati aşağıda gösterilmiş olup; fiyatlarda ( KDV Hariçtir).

2- İhale Komisyonu tarafından alınan ihale kararı 2886 sayılı Devlet İhale Yasasının 31.nci maddesi uyarınca İta amirliğince karar tarihinden itibaren 15 gün içinde onaylanır veya iptal edilir. İta amirince karar iptal edilirse ihale hükümsüz sayılır.

3- İta amirliğince onaylanan ihale kararı 2886 sayılı Devlet İhale Yasasının 32.nci maddesi uyarınca işlem yapılıp; taşınmazın parası 30 gün içerisinde İdarenin göstereceği hesaba ödenip, paranın tahsiline müteakip kira sözleşmesi yapılacaktır.

4- İhaleyi kazanan şahıs veya tüzel kişi ihaleden vazgeçmesi halinde yatırılan geçici teminatı gelir kaydedilecektir.

5- Köy Tüzel kişiliği adına girilecek olan ihalelerde Köy İhtiyar Heyeti kararı ile görevlendirilecek kişinin ihaleye katılması mümkündür.

6- İhaleye katılabilmek için;

    a) İl Özel İdare Müdürlüğü hesabına yatırılmış muhammen bedelin % 10’u kadar Geçici teminatın yatırıldığına dair banka dekontu. (Teminatlar T.C Vakıflar Bankası Kırşehir Şubesindeki TR59 0001 5001 5800 7289 0707 67 nolu hesabına yatırılabilir).

  • Kiralama işlemi yapılacak taşınmazın ada, parsel ve kiralama işlemi yapacak kişinin ismi dekonta yazılmış olacaktır.

                b)  T.C. Kimlik Numaralı Nüfus Cüzdanı fotokopisi.

    c) İhaleye vekaleten iştirak ediliyor ise istekli adına teklifte bulunacak kimselerin vekaletnameleri veya yetki belgesi ile vekaleten iştirak edenin noter tasdikli imza sirküleri.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR  ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ KADASTRO DAİRESİ BAŞKANLIĞI ETÜD PROJE HİZMETİ ALINACAKTIR

7- İstekliler istenilen belgelerini ihale saatine kadar ihale Komisyonu Başkanlığına verip;  sözlü olarak pey sürebilmeleri için ihale komisyonunda hazır bulunmaları gerekmektedir.

8- Kiralamadan doğabilecek her türlü vergi, resim, harç vs. giderler alıcıya aittir.   

               9- Posta ve faksla yapılan müracaatlar geçersizdir.

          10- İl Encümeni ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

SATIŞI YAPILACAK OLAN TAŞINMAZIN LİSTESİ

Sıra No İlçesi Köyü Ada Parsel Miktarı (m2) Ana Taşınmazın Niteliği 1 ( Bir) Yıllık Muhammen Bedeli (TL) Geçici Teminat Bedeli (TL) İhale Tarihi ve Saati
1 KAMAN HAMİT 80 7 2.992,00 2.992,00 m2 Taşınmaz üzerinde 98,00 m2’ lik bağımsız  yapı 2.587,20 TL 258,72 TL   18.04.2019/ 09:45

İLAN OLUNUR.

(B.N. 74)

YORUMLAR

Bir Cevap Yazın

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu yukarıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.