T.C. KAMAN İCRA DAİRESİ TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI

24.07.2019
473
A+
A-

2018/117 TLMT. TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri :
1 NO’LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Kırşehir İli, Kaman İlçesi, Çağırkan Köyü, Dikili Taş mevkii, 195 Ada, 11 Parsel, 13.430,30 m2 yüzölçümlü Tarla nitelikli taşınmaz
Bilirkişi raporunda; Taşınmaz, Kaman – Çağırkan Köyü kadastro sınırları içerisinde kalmaktadır. Söz konusu 195 ada 11 parsel nolu taşınmaz, 195 ada 12 parsel ile zeminde bir bütün halinde açık tarla arazisi olarak kullanılmaktadırlar. Hali hazırda sınırları içerisinde çok yıllık yem bitkilerinden yonca ekilidir. Taşınmaz; Yoğun olarak sulu ve kıraç koşullarda arpa, buğday nohut ve ayçekirdeği yetiştirilmekte olan bir yöre içerisinde bulunmaktadır. Genel özellikleri itibariyle; Orta eğim sınıfında, orta profilli, ince bünyeli, orta geçirgen, kumlu-tınlı toprak yapısındadır. Düz bir topoğrafyaya sahiptir. Taşınmazlar içerinde tarımsal sulama amaçlı boru, fiskiye vb. ekipmanlar bulunmaktadır. Taşınmazda fiilen sulu tarım yapılmaktadır. Sınırları içerisinde ekonomik kıymete sahip herhangi bir ağaç yoktur.
Adresi : Çağırkan Köyü 195 ada 11 parsel Kaman Kırşehir
Yüzölçümü : 13.430,30 m2
Arsa Payı : Tam
İmar Durumu : Kaman Belediye Başkanlığı İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün 14/06/2019 tarih ve 89587863-0/754/405 sayılı yazısı ile taşınmazın Belediye sınırları dışında olduğu ve imar planı ile ilgili bilgi bulunmadığı bildirilmiştir.
Kıymeti : 133.334,68 TL
KDV Oranı : %18
Kaydındaki Şerhler : Tapu kaydındaki gibidir.

Satış Günü : 15/10/2019 günü 10:00 – 10:05 arası

Satış Günü : 12/11/2019 günü 10:00 – 10:05 arası

Satış Yeri : KAMAN ADLİYESİ İCRA MÜDÜRLÜĞÜ

2 NO’LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Kırşehir İli, Kaman İlçesi, Çağırkan Köyü, Dikili Taş mevkii, 195 Ada, 12 Parsel, 11.101,86 m2 yözülçümlü Tarla nitelikli taşınmaz
Bilirkişi raporunda; Taşınmaz, Kaman – Çağırkan Köyü kadastro sınırları içerisinde kalmaktadır. Söz konusu 195 ada 12 parsel nolu taşınmaz, 195 ada 11 parsel ile zeminde bir bütün halinde açık tarla arazisi olarak kullanılmaktadırlar. Hali hazırda sınırları içerisinde çok yıllık yem bitkilerinden yonca ekilidir. Taşınmaz; Yoğun olarak sulu ve kıraç koşullarda arpa, buğday nohut ve ayçekirdeği yetiştirilmekte olan bir yöre içerisinde bulunmaktadır. Genel özellikleri itibariyle; Orta eğim sınıfında, orta profilli, ince bünyeli, orta geçirgen, kumlu-tınlı toprak yapısındadır. Düz bir topoğrafyaya sahiptir. Taşınmazlar içerinde tarımsal sulama amaçlı boru, fiskiye vb. ekipmanlar bulunmaktadır. Taşınmazda fiilen sulu tarım yapılmaktadır. Sınırları içerisinde ekonomik kıymete sahip herhangi bir ağaç yoktur.
Adresi : Çağırkan Köyü 195 ada 12 parsel Kaman Kırşehir
Yüzölçümü : 11.101,86 m2
Arsa Payı : Tam
İmar Durumu : Kaman Belediye Başkanlığı İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün 14/06/2019 tarih ve 89587863-0/754/405 sayılı yazısı ile taşınmazın Belediye sınırları dışında olduğu ve imar planı ile ilgili bilgi bulunmadığı bildirilmiştir.
Kıymeti : 110.218,16 TL
KDV Oranı : %18
Kaydındaki Şerhler : Tapu kaydındaki gibidir.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR  Prens Mikasa Vakfı 2019 Yılı Bilanço ve Gelir Tablosu

Satış Günü : 15/10/2019 günü 10:15 – 10:20 arası

Satış Günü : 12/11/2019 günü 10:15 – 10:20 arası

Satış Yeri : KAMAN ADLİYESİ İCRA MÜDÜRLÜĞÜ

3 NO’LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Kırşehir İli, Kaman İlçesi, Çiftlikli mahallesi, 4014 Ada, 9 Parsel, C Blok, 4. Kat, 22 Nolu Mesken nitelikli bağımsız bölüm.
Bilirkişi raporunda; Keşif tarihinde mahallinde yapılan ölçümde, konut olarak kullanılmakta olan (Gonca Gül sitesi) C blok 4. Kat 22 nolu bağımsız bölüm Meskenin brüt alanı 140,00 m2 olup güney doğu cephelidir. Mesken 3 oda 1 salon 1 mutfak bir banyo bir wc bir antre ve 2 balkondan ibarettir. Binanın ısıtması kaloriferli doğalgazlıdır. Bina asansörlü olup site içerisinde yer almaktadır. Binanın ortak mahalleri merdivenleri ve sahanlıkları renkli mermer ile kaplıdır. Dış cephe sıvalı ve dış cephe boyası ile boyalıdır. bağımsız bölüm ıslak hacimleri banyo Wc, antre ve mutfak balkonlar zemin döşemeleri seramik diğer mahallerin zeminleri ahşap parke ile kaplıdır. Bina tavan duvarlar ıslak hacimler hariç sıva üzeri saten alçı plastik boyalıdır. Islak hacim ve mutfak duvarları seramik kaplı, mutfak alt ve üst tezgah yapılıdır. Binanın doğramaları dış giriş kapısı çelik kapı iç kapılar ahşap, pencere doğaramaları plastik doğarama çift cam ünitelidir. Bina yaşı itibariyle 8-10 yıllık bir binadır. Keşif tarihinde konut olarak kullanılmaktadır. Binanın buluduğu taşınmaz Kaman Belediye imar planı sınırları içerisinde yer almakta olup binanın bulunduğu taşınmazda yapılaşma imar planına göre tamamlanmış bulunmaktadır. Kaman devlet hastanesine 500-600m Kaman Belediyesine çarşı merkezine 800-1000m civarındadır. (Taşınmazın tapu kaydında/takyidatında “Danıştay 6. Dairesinin 2008/12403 Esas-2010/9696 Karar sayılı Mahkeme Kararına İstinaden İmar İptali Vardır” şeklinde beyan mevcut olup taşınmaz bu şerh/beyan ile satılacaktır.)
Adresi : Çiftlikli Mh. 4014 ada 9 parsel C Blok 4.KatNo:22Kaman Kırşehi
Yüzölçümü : 140 m2
Arsa Payı : 60/5125
İmar Durumu : TAKS:0,30, KAKS:2,10, Ayrık Nizam 7 kat (A-7), yapı yaklaşma mesafeleri yoldan 5 metre, komşu parselden 4,5 metre olup Konut Alanı vasfındadır. (Taşınmazın tapu kaydında/takyidatında “Danıştay 6. Dairesinin 2008/12403 Esas-2010/9696 Karar sayılı Mahkeme Kararına İstinaden İmar İptali Vardır” şeklinde beyan mevcut olup taşınmaz bu şerh/beyan ile satılacaktır.)
Kıymeti : 220.000,00 TL
KDV Oranı : %1
Kaydındaki Şerhler : Tapu kaydındaki gibidir.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR  Taşınırın Açık Artıma İlanı

Satış Günü : 15/10/2019 günü 10:30 – 10:35 arası

Satış Günü : 12/11/2019 günü 10:30 – 10:35 arası

Satış Yeri : KAMAN ADLİYESİ İCRA MÜDÜRLÜĞÜ

Satış şartları :
1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanınyirmi gün öncesinden, artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin %50 sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşincigünden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir.Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin %50 sini,rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamınıve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.
2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20’si oranında pey akçesi veya bu miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV,1/2 tapu harcı ileteslim masraflarıalıcıya aittir. Tellâllık Harcı, taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenir. (Alacakları rehinli olan alacaklıların satış tutarı üzerinden rüçhan hakları vardır. Gümrük resmi ve akar vergisi gibi Devlet tekliflerinden muayyen eşya ve akardan alınması lazım gelen resim ve vergi, rehinli alacaklardan sonra gelir.)
3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.
4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133 üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.
5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.
6- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2018/117 Tlmt. sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur. (B.N.157)

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR  T.C. KAMAN İCRA DAİRESİ 2018/132 TLMT.
YORUMLAR

Bir Cevap Yazın

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu yukarıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.