Kaman Belediyesi Araç Satışı

Kaman Belediyesi Araç Satışı

29.07.2020
832
A+
A-

Kaman Belediye Başkanlığından İlan

1-         Kaman Belediye Başkanlığına ait Hizmet araçlarından Ekonomik Ömrünü Doldurması nedeniyle terkine bırakılan, aşağıda dökümü gösterilen Makine-Taşıtlar, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun  45.maddesine göre açık artırma ihale usulü ile satılacaktır.

2-         İhaleleri  06.08.2020 Tarihinde Perşembe günü saat 09.30’da Belediye Meclisi Salonunda, ihale komisyonu huzurunda yapılacaktır.

3-         İhalesi yapılacak Makine-Taşıtların Tahmini Bedeli ve geçici teminatları aşağıda olduğu gibidir.

S.No :  Cinsi / Markası / Tipi :                     Modeli :   Plakası :      Tahmini Bedeli :   Geçici Teminatı :         

03. 01. Kamyonet/Pick-Up/Isuzu D Max       2011       40 KB 405     20.000,00-TL.     600,00-TL.

03. 02. Kamyon/Damp./ Mercedes V81633  1983       40 KA 361     20.000,00-TL.      600,00-TL.

03. 03. Kamyon/H.S.Ç.K./ Ford D 1210        1983      40 KD 681     12.000,00-TL.      360,00-TL.

03. 04. Otomobil/Binek/Renoult19-1.9RNA   2001      40 KA 911       6.000,00-TL.      180,00-TL.

03. 05. Kamyon/Ford D 1210                      1976      40 KA 472       6.000,00-TL.      180,00-TL.

03. 06. Traktör Kepçe/MF-275                    1983     40021994 03     5.500,00-TL.      165,00-TL.

03. 07. Kamyon/H.S.Ç.K./Ford D 1312        1984        40 KD 680      6.000,00-TL.      180,00-TL.

03. 08. Asfalt Plent Ekipmanı/Şensar          1989        40 KB 999       8.000,00-TL.      240,00-TL.

03. 09. Hurda Metal Malzeme                       –                  –                   1,50-TL.           0,05-TL.

4-         Satışa sunulacak Makine ve Taşıtlar, Belediye Garaj Amirliği Makina  parkında  görülebilir.

5-         İhale ile ilgili şartnameler Belediye Makine İkmal ve Donatım Şefliğin’  nden bedelsiz olarak temin edilebilir.

6-         İhaleye girebilme şartları: İhaleye katılmak isteyen isteklilerde aşağıdaki şartlar aranır.

06.       01.       Kanuni İkametgeh sahibi olmak,

06.       02.       Türkiyede tebligat için adres göstermesi,

06.       03.       Kimlik örneği vermeleri

06.       04.       Geçici Teminat yatırmaları

06.       05.       2886 sayılı Devlet İhale Kanunu ve diğer kanunlardaki hükümler gereğince geçici veya sürekli  olarak kamu ihalelerinden yasaklanmış olanlar; Bu işin ihalesine katılamazlar.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR  Araç Kiralama Hizmeti Alınacaktır

7-         İhale komisyonu ihalelerin hattı laikini bulmadığı taktirde, ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

8-         İhaleyi iştirak edecek şahıs veya firmaların geçici teminatlarını 05.08.2020 Tarihi SALI günü saat 16.00’a kadar Belediye veznesine yatırmaları, şartname almaları, istenilen diğer belgelerle ihalede hazır bulunmaları gerekmektedir.

9-         Posta ile gönderilecek tekliflerin en geç 06.08.2020 PERŞEMBE günü saat 10.00’a kadar ihale komisyonu başkanlığına ulaşması gerekmektedir. Telgraf ve Telefaks ile yapılacak teklifler geçersizdir. Postada olabilecek gecikmeler dikkate alınmayacaktır. Posta ile yapılan yazılı tekliflerde verilen fiatlar enson verilen fiatlar sayılacaktır.  

            İlan Olunur.

(B.No:159)

YORUMLAR

Bir Cevap Yazın

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu yukarıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.