Prens Mikasa Vakfı 2019 Yılı Bilanço ve Gelir Tablosu

01.07.2020
503
A+
A-

PRENS MİKASA VAKFI 01.01.2019 – 31.12.2019 BİLANÇO

30 AKTIF KAYNAKLAR (TL)

…30.1 Dönen Varlıklar

……30.1.1 Hazır Değerler : 300.425,54

………30.1.1.1 Kasa : 0,00

………30.1.1.2 Banka : 300.425,54

………30.1.1.3 Alınan Çekler : 0,00

………30.1.1.4 Verilen Çekler ve Ödeme Emirleri (-) : 0,00

………30.1.1.5 Diğer : 0,00

……30.1.2 Menkul Kıymetler : 0,00

……30.1.3 Alacaklar : 0,00

……30.1.4 Stoklar : 0,00

……30.1.5 Yıllara Yaygın İnşaat ve Onarım Maliyetleri : 0,00

……30.1.6 Gelecek Aylara Ait Giderler ve Gelir Tahakkukları : 0,00

……30.1.7 Diğer Dönen Varlıklar : 0,00

Dönen Varlıklar Toplamı : 300.425,54

…30.2 Duran Varlıklar

……30.2.1 Alacaklar : 0,00

……30.2.2 Mali Duran Varlıklar : 0,00

……30.2.3 Maddi Duran Varlıklar : 94.616,00

………30.2.3.1 Arazi ve Arsalar : 0,00

………30.2.3.2 Binalar : 0,00

………30.2.3.3 Taşıtlar : 94.616,00

………30.2.3.4 Demirbaşlar : 0,00

………30.2.3.5 Diğer : 0,00

………30.2.3.6 Birikmiş Amortismanlar (-) : 0,00

……30.2.4 Maddi Olmayan Duran Varlıklar : 0,00

………30.2.4.1 Haklar : 0,00

………30.2.4.2 Şerefiye : 0,00

………30.2.4.3 Kuruluş ve Örgütlenme Giderleri : 0,00

………30.2.4.4 Araştırma ve Geliştirme Giderleri : 0,00

………30.2.4.5 Diğer : 0,00

………30.2.4.6 Birikmiş Amortismanlar (-) : 0,00

……30.2.5 Özel Tükenmeye Tabi Varlıklar : 0,00

……30.2.6 Gelecek Yıllara Ait Giderler ve Gelir Tahakkukları : 0,00

……30.2.7 Diğer Duran Varlıklar : 0,00

Duran Varlıklar Toplamı : 94.616,00

Aktif (Varlıklar) Toplamı : 395.041,54

31 PASIF KAYNAKLAR (TL)

…31.1 Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklar

……31.1.1 Borçlar : 0,00

……31.1.2 Alınan Avanslar : 0,00

……31.1.3 Yıllara Yaygın İnşaat ve Onarım Hakedişleri : 0,00

……31.1.4 Ödenecek Vergi ve Diğer Yükümlülükler : 0,00

……31.1.5 Borç ve Gider Karşılıkları : 0,00

……31.1.6 Gelecek Aylara Ait Gelirler ve Gider Tahakkukları : 0,00

……31.1.7 Diğer : 0,00

Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklar Toplamı : 0,00

…31.2 Uzun Vadeli Yabancı Kaynaklar

……31.2.1 Borçlar : 0,00

……31.2.2 Alınan Avanslar : 0,00

……31.2.3 Borç ve Gider Karşılıkları : 0,00

……31.2.4 Gelecek Yıllara Ait Gelirler ve Gider Tahakkukları : 0,00

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR  2019 YILI AKARYAKIT ALIMI İŞİ

……31.2.5 Diğer : 0,00

Uzun Vadeli Yabancı Kaynaklar Toplamı : 0,00

…31.3 Özkaynaklar

……31.3.1 Ödenmiş Sermaye : 283.712,66

……31.3.2 Sermaye Yedekleri : 0,00

……31.3.3 Kar Yedekleri : 0,00

………31.3.3.1 İhtiyat Akçesi : 0,00

………31.3.3.2 Özel Fonlar : 0,00

………31.3.3.3 Karşılıklar : 0,00

………31.3.3.4 Diğer : 0,00

……31.3.4 Geçmiş Yıllar Gelir Fazlası : 0,00

……31.3.5 Geçmiş Yıllar Gider Fazlası (-) : 0,00

……31.3.6 Dönem Net Gelir Fazlası [Gider Fazlası (-)] : 111.328,88

Öz Kaynaklar Toplamı : 395.041,54

Pasif (Kaynaklar) Toplamı : 395.041,54

PRENS MİKASA VAKFI 01.01.2019 – 31.12.2019 GELİR TABLOSU

32 GELİRLER (TL)

…32.1 Gelir Toplamı : 809.421,81

……32.1.1 Üye Ödentileri : 0,00

……32.1.2 Yurtdışından Alınan Yardımlar : 426.649,55

……32.1.3 Kamu Kuruluşlarından Alınan Yardımlar : 0,00

……32.1.4 Diğer Bağış ve Yardımlar (T. İŞ BANKASI A.Ş.) : 375.000,00

……32.1.5 İktisadi İşletme Gelirleri : 0,00

……32.1.6 Finansal Gelirler : 0,00

……32.1.7 Diğer Gelirler : 7.772,26

…32.2 Gider Fazlası : 0,00

TOPLAM : 809.421,81

33 GİDERLER (TL)

…33.1 Gider Toplamı : 533.330,62

……33.1.1 Genel Giderler : 321,30

……33.1.2 Personel Giderleri : 0,00

……33.1.3 Amaca Yönelik Giderler Toplamı : 533.009,32

………33.1.3.1 Sağlık : 0,00

………33.1.3.2 Sosyal Hizmetler : 0,00

………33.1.3.3 Hayır İşleri ve Gönüllü Faaliyetler : 0,00

………33.1.3.4 Eğitim ve Araştırma : 0,00

………33.1.3.5 Kültür, Sanat, Spor : 0,00

………33.1.3.6 Ekonomik Sosyal ve Toplumsal Kalkınma : 0,00

………33.1.3.7 Hukuk İnsan Hakları ve Politika : 0,00

………33.1.3.8 Çevre (Doğa ve Hayvanları Koruma) : 158.009,32

………33.1.3.9 Uluslararası Faaliyetler : 0,00

………33.1.3.10 Diğer : 375.000,00

……33.1.4 Diğer Giderler (Belirtiniz) : 164.762,73

…33.2 Gelir Fazlası : 111.328,88

TOPLAM : 809.421,81

Yönetim organı adına beyanda bulunan yetkili kişi/kişiler

Adı Soyadı: Sachihiro OMURA, Unvanı: Yönetim Kurulu Başkanı

(B.No: 116)

YORUMLAR

Bir Cevap Yazın

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu yukarıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.